Dejonizator wody DX-3000

SKU:DX-3000
DOSTĘPNE
Dejonizator Polwater DX to nie posiadające odpowiedników rozwiązanie klasy High-End. Są takie zastosowania wody ultraczystej gdzie nawet najwyższe standardowe parametry nie są wystarczające i gdzie pomiar, archiwizacja tych parametrów musi być dokonana z absolutną dokładnością i pewnością. Dejonizatory Polwater DX osiągają dokładność oczyszczania i pomiaru niedostępną dla innych urządzeń. 

Rozwiązanie znajduje się w zintegrowanej architekturze oczyszczania i sterowania Polwater DX. Stanowi ona podstawę, która umożliwia inteligentne zarządzanie produkcją wody ultraczystej, przy jednoczesnym połączeniu wymiany danych pomiędzy procesami w czasie rzeczywistym. Pozwala stosować zintegrowane środowisko dla całego procesu. Środowisko to wspiera potrzeby procesów filtracji wstępnej mechanicznej, organicznej, zmiękczania, odżelaziania, odwróconej osmozy, fotooksydacji, dezynfekcji UV, elektrodejonizacji oraz końcowej podwójnej wymiany jonowej i ultrafiltracji. 

Zintegrowana architektura zapewnia nie tylko pełną i wiarygodną informację dla Użytkownika, ale także zapewnia łączność i kontrolę wszystkich procesów i operacji. Obejmuje między innymi; wielopunktowy pomiar przewodności za pomocą sond platynowych PN-ISO 27888:1999, monitorowanie online poziomu TOC, czujników zużycia filtrów wstępnych i membran, czujników promieniowania i czasu pracy lamp UV, stanu złóż filtrujących i jonowymiennych, czujników poziomów, przepływów i ciśnień, stanu elektrozaworów i układów pompowych, monitorowanie procesu dyskretnej kontroli w zakresie dejonizacji końcowej a także jakościowe i czasowe sterowanie procesem recyrkulacji sieciowej.

Zintegrowana architektura Polwater DX wykorzystuje zgodną z normami zaawansowaną kontrolę wszystkich parametrów pracy(współpraca z systemami SCADA i BMS), które przy absolutnych poziomach czystości produkowanej wody zwiększają produktywność, jednocześnie obniżając koszty.


Specyfikacja techniczna
Parametry
Wydajność nominalna300 l/h
Parametry wody I
Przewodność elektrolityczna właściwa0,055 μS/cm
Oporność właściwa18,2 MΩcm
Norma PN-EN ISO 3696: 1999I stopień
Charakterystyka
System ciągłego nadzoru i kontroli parametrów
Niskie koszty eksploatacji
Możliwość rozbudowy
Pełne automatyczne działanie
Funkcjonalności
Mikroprocesorowy system kontrolno-pomiarowy posiadający
Wyświetlacz LCD, panel LED
Technologie
Filtracja sedymentacyjna absolutna
Filtracja adsorbcyjna
Wysokociśnieniowa odwrócona osmoza (11-21 bar)
Podwójna wymiana jonowa
Filtracja wstępna


Pliki

Wyślij zapytanie

Ta strona używa reCAPTCHA Google. Obowiązuje Polityka Prywatności i Regulamin Google.

newsletterDescription

Zobacz, jak przetwarzamy dane osobowe więcej